Vi tar forholdsregler mot Coronavirus

Våre selskap har ansvaret for drift av samfunnets mest kritiske infrastruktur og har derfor tatt nødvendige forholdsregler mot spredning av Coronavirus.

Ett av tiltakene er derfor å begrense fysisk kontakt med publikum i størst mulig grad.

Til dette trenger vi alles hjelp og har derfor besluttet at vi stenger for kundebesøk i resepsjonsområdet inntil videre. Vi henstiller derfor til våre kunder om å bruke telefon og e-post når du har behov for å kontakte oss.

Dette vil være gjeldende fra og med i dag 13.03.2020.

 

 

På forhånd tusen takk for hjelpen!